Історія

МИКОЛАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТОВАРИСТВО ПОЛЯКІВ

Миколаївщина – багатонаціональна область, де проживають представники більш ніж 133 національностей. Гідне місце в дружній родині народів області займають громадяни польської національності. Поляки в Україні живуть сотні років. Перші відомості про розселення поляків на Півдні України з’явилися ще у XV ст. Починаючи з XVІІI ст. у міжріччі Бугу й Дністра вони заснували польські поселення, такі як –с. Болеславчик, с. Богопіль, с. Киселівка (Снігурівського району), Новий Буг та інші. Більшість поляків оселилась у м. Миколаєві. Для збереження національної самобутності у 1896 році було створено перше польське товариство. Воно складалось з 40-а почесних та 60-ти дійсних членів. Традиції минулих років по збереженню культури та мови польського населення регіону існують і по цей час.

Для збереження та розвитку етнокультурних та мовних потреб поляків, що проживають в області, у квітні 1997 року створено Миколаївське обласне товариство поляків. Ентузіастом і організатором цього нелегкого зачинання була Ірина Андреєва (померла у 2000 р.). За роки існування польське товариство набирало сил та розвитку: приходять нові члени — ті, хто пам’ятає свої корені, хотів би вивчати історію, мову, звичаї польського народу. Вечори та свята, які готує польське товариство стають дедалі цікавішими, до них залучається все більше учасників та глядачів, клас польської мови, де збираються члени товариства для таких свят вже замалий. Найбільш улюбленими і шанованими для поляків є Дні незалежності Польщі, шанування великого польського поета А. Міцкевича, Різдво, Великдень.

З 1999 року у польському товаристві працюють вчителі польської мови з Польщі. Працюючи у товаристві, викладаючи факультативи у школах, вони несуть польську культуру, показують приклад патріотичного відношення до рідної держави – Польщі, шанобливого ставлення до її історії, культури, релігії. А таких прикладів дуже не вистачало дітям і молоді,зростання яких припало на невизначені часи історії становлення української держави, де головним питанням було: «Хто ми? Звідки пішли? Куди йдемо?». Зараз діти та молодь мають можливість вивчати мову батьків, влітку виїздять в табори до Польщі, молодь має можливість поступати до польських учбових закладів. Зацікавленість до польської мови зростає. Зростають економічні та політичні зв’язки з Польщею. У Чорноморському державному університеті ім. П. Могили польську мову викладають лектори з Польщі, в університеті створено центр польської культури.

З ініціативи обласного товариства поляків, за участю провідних Миколаївських університетів, разом з Радою національних товариств та за підтримкою облдержадміністрації з 2001 року проводяться у Миколаєві Дні польської культури, які вже стають традиційними. З 2005 року товариство видає польську газету “Коtwica” (“Якір”), в якій відображуються життя товариства, друкуються матеріали на історичні теми, висвітлюються події південного регіону, пов’язані з життям польських громад, сучасне політичне та культурне життя Польщі.

Товариство поляків тісно взаємодіє з облдержадміністрацією, відділом у справах національностей, Генеральним Консульством Республіки Польща в м. Одеса, громадськими організаціями України та Польщі з питань розвитку культури та мови.

З 2001 року товариство очолює Селянська Єлизавета, яка є членом консультативно-дорадчої ради представників громадських організацій національних меншин області при голові облдержадміністрації.

За активну громадську діяльність, спрямовану на збереження та розвиток культур національних меншин, вагомий внесок у справу гармонізації міжнаціональних відносинтовариство було нагороджено грамотою Держкомнацміграції та, неодноразово, грамотами облдержадміністрації.

Польське товариство є членом Ради національностей Миколаївської області.

Товариство поляків бачить свою задачу в укріпленні та збагаченні культурних та просвітницьких зв’язків, у взаєморозумінні між простими людьми України та Польщі.

У 2011 році товариство отримало від місцевої влади у довгострокову оренду приміщення комунальної власності міста площею 86,4 кв.м, зробили ремонт власними силами і власним коштом, де і розмістився Польский дім.