Головні події

„Słownik polsko@polski”

Categories: Головні події,Новини

18.10.2020 Stowarzyszenie Polaków  w Mikołajowie wzięło udział w nagraniu programu „Słownik polsko@polski” z Panem Profesorem Janem Miodkiem. Mieliśmy dwa pytania do Pana Profesora: 

1.     Nasze miasto nazywa się Mikołajów. Kojarzy się ze świętym Mikołajem, którego pomnik stoi w centrum miasta przy ulicy Sobornej.

Nasze pytanie:

Czy Mikołajki to poprawna nazwa zespołu wokalnego, w którym śpiewają dziewczynki i chłopcy?

2.     Od połowy marca do końca roku szkolnego, a także w wielu miejscowościach i w tym roku szkolnym, lekcje były i są prowadzone zdalnie. Wykorzystuje się platformy, których nazwy są po angielsku.

Nasze pytanie:

Czy można takie nazwy, jak Webex, Zoom, odmieniać i zapisywać z polskimi końcówkami, np. na Webexie, na Zoomie?

Emisja jest zaplanowana na antenie TVP Polonia

   w dniu 5 grudnia  2020 r. o godz. 17.00 (PL) premiera , powtórka 6 grudnia, godz. 1.20 odc. 482

Program można obejrzeć na stronach TVP: 

https://vod.tvp.pl/website/slownik-polskopolski,296452

Zapraszamy do oglądania!

  18 октября , учащиеся нашего общества приняли участие в телепрограмме под названием «Словарь польско@польский»  c профессором Janem Miodkiem,  посвященной  культуре польского языка.

  Передача была организована по Интернету при помощи Skyp.Современные средства коммуникации позволили  встретиться с выдающимся польским лингвистом, профессором Janem Miodkiem который с 2009 года, отвечает на заданные ему вопросы.

     Глубокие знания профессора Janа Miodkа, не принужденная атмосфера  и легкость в общении – вот залог успеха передачи.

Выход передачи с нашим участием запланирован на канале TVP Polonia на 5.12.2020 в 18.00 (время киевское) — премьера, повтор 6.12.2020 в 2.20 Передача 482

Выпуски программы можно смотреть в интернете : https://vod.tvp.pl/website/slownik-polskopolski,296452 Передача 482