Головні події

Akademia Górniczo-Hutnicza

Categories: Головні події,Освіта в Польщі

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Горно-металлургическая академия им. Станислава Сташица в Кракове

Główne atuty AGH to m.in.: ogromny potencjał naukowy, umiędzynarodowienie, uznanie wśród pracodawców, ścisły związek z przemysłem i światem biznesu, możliwość odbywania praktyk i staży, nowoczesne zaplecze dydaktyczno-naukowe, dobre warunki socjalne, możliwość rozwijania zainteresowań, kampus akademicki z największym miasteczkiem studenckim w Polsce.

AGH posiada takie wydziały:

W roku akademickim 2019/2020 kształcenie w AGH jest prowadzone na 16 wydziałach, na 65 kierunkach i ponad 200 specjalnościach.

Liczba studentów Akademii Górniczo-Hutniczej (stan wg sprawozdania S-10 dla Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 grudnia 2019 r.) wynosi 22 093, w tym:

— na studiach stacjonarnych: 18 841

— na studiach niestacjonarnych: 3 252.

Nowe kierunki:

W ofercie kształcenia AGH na studia I stopnia w roku akademickim 2020/2021 pojawiły się dwa nowe kierunki:

 • Informatyka i Systemy Inteligentne 
 • Nanoinżynieria Materiałów.

Rankingi:

2 miejsce w rankingu perspektyw wśród uczelni technicznych:

http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-uczelni-akademickich/types/uczelnie-techniczne

4 miejsce w rankingu perspektywy wśród uniwersytetów:

http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-uczelni-akademickich

Rankingi wśród kierunków:

 • Automatyka i Robotyka: II i III miejsce (odpowiednio Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki),
 • Budownictwo: II miejsce (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii),
 • Elektronika i Telekomunikacja: II miejsce (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji),
 • Elektrotechnika: I miejsce (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej),
 • Energetyka: II miejsce (Wydział Energetyki i Paliw),
 • Fizyka Techniczna: I miejsce (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej),
 • Geodezja i Kartografia: I miejsce (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska),
 • Górnictwo i Geologia: I, II i III miejsce (odpowiednio Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu oraz Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska),
 • Informatyka: I i III miejsce (odpowiednio Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej),
 • Inżynieria Biomedyczna: I miejsce (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej),
 • Inżynieria Materiałowa: II miejsce (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki),
 • Mechanika i Budowa Maszyn: I miejsce (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki),
 • Mechatronika: I miejsce (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki),
 • Technologia Chemiczna: II miejsce (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki),
 • Zarządzanie i Inżynieria produkcji: I miejsce (Wydział Zarządzania).

Ranking „Perspektyw”, powstający od 20 lat, uznawany jest za najważniejsze polskie zestawienie uczelni. Kapituła pracuje pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Najpopularniejsze organizacje studenckie i koła naukowe:

 • AGH solar boat
 • AGH solar plane
 • AGH BIT
 • BEST AGH Kraków
 • IAESTE AGH

Miasteczko Studenckie AGH

AGH ma największe miasteczko studenckie w Polsce. Miasteczko posiada 20 akademików i z każdego akademika można dojść do uczelni w ciągu ~15 minut.