Головні події

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Categories: Головні події,Освіта в Польщі

Studiuję na jednej z największych Uczelni Polski — Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem studentką II roku prawa europejskiego. Po dwóch latach studiów, mogę dokonać wniosku iż studia w Polsce dają nie  tylko ścisłą wiedzę o przyszłym zawodzie, ale poszerzają nasz światopogląd. Kształcenie odbywa się na bardzo wysokim poziomie. A najważniejsze, że na Uczelni znalazłam wielu przyjaciół z różnych części świata. Serdecznie polecam studia w Polsce!

Я учусь в одном из крупнейших университетов Польши — Университете имени Адама Мицкевича в Познани.  Я студентка второго курса европейского права.  После двух лет обучения, могу сделать вывод, что учеба в Польше не только дает доскональные знания о будущей профессии, но и расширяет наше мировоззрение.  Образование на очень высоком уровне. А самое главное, что в университете я нашла много друзей из разных уголков мира.  От всей души рекомендую учебу в Польше!

 Я навчаюся в одному з найбільших університетів Польщі – Університеті імені Адама Міцкевича в Познані.  Я студентка другого курсу європейського права.  Після двох років навчання, можу зробити висновок, що навчання в Польщі не тільки дає докладні знання про майбутню професію, а й розширює наш світогляд.  Освіта на дуже високому рівні.  А найголовніше, що в університеті я знайшла багато друзів з різних куточків світу.  Від щирого серця рекомендую вчитися в Польщі!